Retriever og Penetrace inngår samarbeid: Nordens største på medieovervåkning styrker fokus på omdømmeanalyse

Oslo, 28. november 2011 – Retriever og Penetrace inngår samarbeid for å styrke det strategiske omdømme analyseverktøyet i ImpAct. Kundene til begge selskaper kan på den måten se hvordan positivt og negativ medieomtale påvirker omdømmet over tid – i sitt eget elektroniske dashboard. Retriever er Nordens ledende leverandør av blant annet medieovervåkning, verktøy for redaksjonell research og medieanalyse. Retriever har kunder i alle segmenter av nordisk næringsliv og offentlig forvaltning og er en heleiet av norske NTB (Norsk Telegrambyrå) og svenske TT (Tidningarnas Telegrambyrå). Penetrace har i løpet av de fem årene fått mer enn 900 brukere som har evaluert flere tusen kampanjer og løpende analyserer systemet mer en 200 merkevarer i Norge, Sverige og Danmark.

ImpAct er det nye verktøyet for å måle bedrifters omdømmestyrke og blir det første som kobler omdømme direkte til salg, lojalitet og gjenkjøp. – Vi er veldig stolt over å ha fått Retriever som Nordens ledende aktør på medieovervåkning og medieanalyse som samarbeidspartner, sier Henning Tunsli som er adm. direktør i Penetrace AS. Det er Penetrace og First House som står bak det nye strategiske analyseverktøyet, under ledelse av omdømmespesialist Nils M. Apeland. Månedlig omdømmetracking starter opp i januar.

– Gjennom å inkludere medieanalyser vil ImpAct få en helt annen dimensjon som analyseverktøy. Stadig flere virksomheter ønsker og ser behovet for å analysere sin totale eksponering på betalte og ikke betalte flater opp mot omdømme. Dernest er det et sterkt ønske om å måle de handlinger dette utløser hos kunder og brukere. Denne tjenesten vil være først ut med å samle disse dataene og gi en helhetlig oversikt i et enkelt brukergrensesnitt, sier Espen Viskjer som er kommersiell direktør i Retriever Gruppen. – Samarbeidet gir oppdragsgiverne mulighet til å kunne få skreddersydde medieanalyser tilpasset deres øvrige analyser slik at kunden kan følge utviklingen fortløpende i verktøyet ImpAct.  Gjennom bruken av verktøyet kan kunden få skreddersydde analyser som er helt unike, sier Espen Viskjer. Alle store bedrifter får sitt omdømme målt i dag, men omdømmemålinger oppfattes ofte som punktmålinger en gang i året. ImpAct er et mer strategisk og operativt analyseverktøy som måler omdømmestyrke ved å knytte omdømme til salg, lojalitet og gjenkjøp.

Espen Viskjer, kommersiell direktør, Retriever, Henning Tunsli, adm. direktør, Penetrace og Kristina Nilsen, nordisk analysesjef, Retriever– ImpAct er utviklet i Norge og tilpasset behov i det norske markedet. Måleverktøyene mange norske bedrifter bruker i dag, er utviklet i utlandet. De er omfattende og dyre og det tar flere uker fra data er samlet inn til kunden får en analyse presentert. ImpAct er middels omfattende, operativt og tilpasset Norge. Nå som Retriever leverer data til ImpAct, kan nå redaksjonell omtale og buzz i sosiale medier kobles opp mot omdømme i løpende analyser. Resultatene kan presenteres noen timer etter at datainnsamlingen er ferdig, sier Kristina Nilsen som er nordisk analysesjef i Retriever. Retriever har kunder i Norge og Sverige, Danmark, Finland og på Island.

Penetrace er et kundeutviklet verktøy som visualiserer effekten av alle bedriftens kommunikasjonsaktiviteter. Sammen med Telenor, Gjensidige, Coop, Boots og andre annonsører har Penetrace trolig den mest omfattende effektbasen i Norge. Mer enn 200 merkevarer i Norge, Sverige og Danmark får presentert effekten av sine aktiviteter i løpet av et år. Penetrace har 900 brukere som har evaluert flere tusen aktiviteter de siste fem årene.

For mer informasjon:

Henning Tunsli, adm. direktør, Penetrace, mobil 928 03 069, e-post: henning@penetrace.com

Espen Viskjer, kommersiell direktør, Retriever, mobil 915 52 765, e-post: espen@retriever.no

Kristina Nilsen, nordisk analysesjef, Retriever, mobil 918 12 318, e-post: kristina@retriever.no

Nils M. Apeland, assosiert partner, First House, mobil 916 44 266, e-post: na@firsthouse.no

Per Høiby, adm. direktør og partner, First House, mobil 994 55 225, e-post: ph@firsthouse.no

Kort om Retriever
Retriever er Nordens ledende leverandør av blant annet medieovervåkning, verktøy for redaksjonell research og medieanalyse. Selskapet har kontor i Norge og Sverige. Retriever har en helt unik kildestrategi med et godt og nært samarbeid med de ulike mediehusene. Dette gir deg raskt tilgang til all relevant informasjon, uavhengig om det kommer fra papiraviser, magasiner, TV/radio eller internett. Løsningene er intuitive og enkle å bruke, og presenteres på en og samme digitale plattform. Retriever har kunder i alle segmenter av nordisk næringsliv og offentlig forvaltning og er heleid av norske NTB og svenske TT. For mer informasjon: www.retriever.no.

Kort om Penetrace
Penetrace ble lansert på ANFO-konferansen 2007 og har et hundretalls virksomheter i Norge og Norden som brukere. Selskapet tilbyr et web-basert verktøy for å vise effekten av kommunikasjonsaktiviteter på en effektiv måte. Over 500 000 intervjuer er samlet inn når aktiviteter er effektmålt. Brukere ser nytteverdien når de kan se aktiviteter opp mot respons (i alle kanaler) og effekt (salg, ROI eller forbedret oppfatning av merkevaren). Store annonsører som Telenor, Coop, BI, Gjensidige, Steen & Strøm og Boots var med å starte Penetrace. De har samarbeidet om Penetrace i over fem år og er i dag blant de mest aktive brukerne. Penetrace samarbeider med en rekke leverandører av grunnlagsdata. Blant annet Norstat, TNS Gallup, Attentio, Synovate, McCann Woldgroup, Nielsen, Nepa, Handelshøyskolen BI og Google. De tre største eierne er Nydalen Venture, Skagerak Venture og grunnleggeren Henning Tunsli. Selskapet er blant de 50 raskest voksende virksomhetene i Norge og blant topp 300 i Europa i følge en oversikt fra Deloitte i 2010. Penetrace samarbeider om omdømmemålingen ImpAct, som er en del av Penetrace løsningen, med Retriever (www.retriever.no) og First House (www.firsthouse.no). For mer informasjon: www.penetrace.com