Valitor avtalar med Advanias Thor Data Center

Advania, ett ledande företag I Norden inom informationsteknik och ägaren av Thor Data Center, har nyligen förvärvat Valitor, en partner med Visa International, som klient!

Valitor har avtalat med Advania om hosting, nätsystem, tillhörande hårdvara och säkerhetslösningar för företagets informationssystem. I avtalet ingår bland annat en fördubbling av eget nätverk och hosting hos Advania med en tilförlitlig dataanslutning till den stabila tier 3+ datahallen genom ett höghastighetsnät. Valitors utrusting förvaras hos datacentret Thor Data Center, som ägs av Advania.

„Den här fördubblingen av Valitors nätverk är en av dom största investeringarna som ett islänskt finansföretag har gjort på senare tid för att öka säkerheten för ett informationsystem.  Advania är det klart ledande företaget i den här marknaden.  Det är viktigt för oss att ha ett nära förhållande med en pålitligt samarbetspartner och kan då koncentrera oss på våran kärnverksamhet som är utveckling av kreditkortslösningar och relaterade tjänster.“ säger Valitors VD, Viðar Þorkelsson.

„Advanias hostingtjänst bjuder på en hög säkerhetsnivå och oavbruten uptime 24/7, året runt.  Avtalet med Valitor är ett bra exempel på att kunder kan uppskatta våran utveckling inom hosting och nätverk.  Advanias nyförvärv av Thor Data Center är en del av våran framtidsvision.  Valitor är ett framåtsträvande och en krävande kund och som har en hög ambition för det här projektet.“ säger Gestur G. Gestsson, VD för Advania.

Valitors information kommer att bli lagrad i Advanias nyförvärv Thor Data Center som har sin verksamhet lite utanför Reykjavik. Det totalt gröna datacentret erbjuder kunder en PUE på mindre än 1.16 så väl som en mycket konkurrenskraftigt pris på ett överflöd av en säker och grön energiförsörjning. Advania bygger på sitt arv att försörja kunder med service som passar deras behov, från det mest grundläggande till kompletta operativsystem.

Under förberedelserna för samarbetet mellan Advania och Valitor lades det en stor tyngd på tillförlitlighet och en hög säkerhetsnivå.  Advania är en samarbetspartner med VeriSign och flera stora, internationella företag inom säkerhetslösningar och är dessutom certifierad med kvalitets- och säkerhetsstandard ISO 9001 och 27001.

OM VALITOR

Valitor är största serviceföretaget på Island inom betalningslösningar.  Företagets verksamhet ligger på en internationell nivå och lägger en stor tyngd på initiativ, innovation och skapa förtroende mellan kund och företag.  Valitors uppdrag är att erbjuda kunder en säker och snabb service och därmed uppmuntra till framgångsrika affärer.

OM ADVANIA

Advania är en av dom största informationsföretagen inom Norden med 1.100 anställda och 20 kontor i fyra länder: Island, Lettland, Norge och Sverige och av dom arbetar omkring 600 personer här på Island. Advania erbjuder en rad olika lösningar och tjänster, som möter alla krav och behov från över 10.000 kunder i arbetslivet.

För mer information om Advanias IT-tjänster, besök http://advania.com/