Norges FN-ambassadør til First House

Morten-WetlandOslo, 22. mars 2012 – Norges nåværende FN-ambassadør Morten Wetland starter i First House i begynnelsen av august, der han særlig skal ivareta selskapets internasjonale virksomhet.

First House har flere norske kunder med behov for bistand utenfor Norges grenser, samtidig som selskapet også bistår utenlandske multinasjonale selskaper. Den internasjonale virksomheten vil bli ivaretatt i et samspill mellom First House i Oslo, selskapets nysatsing i Brussel og det internasjonale nettverket Fipra. Gjennom Fipra kan First House tilby rådgivning på strategisk nivå innen våre satsingsområder i mer en 50 land, herunder spesielt i EU, Nord- og Sør-Amerika, Asia og med BRICSA- landene som blir stadig viktigere for norsk næringsliv. Wetland blir en viktig ressurs og koordinator for å sikre at de norske og internasjonale kundene får størst mulig effekt av dette internasjonale samspillet.

–       Dette er en sjelden god rekruttering. Wetland har en unik kombinasjon av erfaring fra så vel politikk som næringsliv og diplomati. Hans internasjonale forståelse og nettverk vil komme våre oppdragsgivere til nytte. I tillegg har Wetland en betydelig erfaring fra energisektoren. Det faktum at Wetland velger First House er nok et eksempel på den posisjonen First House har opparbeidet seg, sier administrerende direktør Per Høiby.

–       First House er et skikkelig og meget kompetent selskap som jeg ser frem til å bli en del av. Jeg er imponert over de resultater selskapet har fått til på kort tid, og jeg er imponert over den standard og kvalitet First House representerer, sier Wetland.

Wetland var tidligere statssekretær på Statsministerens kontor og har vært statssekretær i både Thorbjørn Jaglands og Gro Harlem Brundtlands regjeringer. Han har vært Norges ambassadør i Tyskland. Han hadde ansvaret for den juridiske siden under EØS-forhandlingene.

Wetland er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo (1976).Stillinger:
2008-             Norges FN-ambassadør
2005-2007      Statssekretær statsministeren kontor under Jens Stoltenberg
2003-2005      Europadirektør i Statkraft
1998-2003      Ambassadør i Tyskland
1997-1998      Kampanjeleder for Gro Harlem Brundtlands kandidatur til Generaldirektør-stillingen i WHO
1997                Gyldendal ASA, prosjektleder Gro Harlem Brundtlands memoarer
1996                Statssekretær, Olje- og energi departementet under statsråd Faremo
1994-1996      Statssekretær Statsministerens kontor under Gro Harlem Brundtland
1991-1994      Statssekretær Statsministerens kontor (Internasjonal avdeling) under Gro Harlem Brundtland
1990                Embetsmann Statsministerens kontor
1989-1990      Underdirektør i Utenriksdepartementet (Rettsavdelingen)
1985-1989      Spesialrådgiver Statsministerens kontor under Gro Harlem Brundtland
1980-1983      Ambassadesekretær i Bonn
1978-1979       Dommerfullmektig i Grimstad

For mer informasjon:
Per Høiby, adm. direktør og partner i First House, mobil 994 55 225, e-post: ph@firsthouse.no
Morten Wetland er +1 917 975 0666

Kort om First House
First House er et rådgivningsselskap med senior kompetanse og fokus på analyse, strategi og gjennomføring for oppdragsgivere innen privat og offentlig sektor. Selskapet tilbyr sine tjenester med basis i fire fundamenter: Finansiell kommunikasjon, politisk kommunikasjon, virksomhetskommunikasjon herunder media- og krisehåndtering i tillegg til First House Media. First House Media tilbyr rådgivning på strategisk og operasjonelt nivå innenfor mediebransjen. First House hadde sin oppstart i januar 2010, og selskapet har 23 fast ansatte og 7 assosierte partnere. Selskapets byråinntekt var på 48 millioner kroner i 2011, og resultatet før skatt var på 9,5 millioner kroner. First House er en del av FIPRA og har dermed tilgang til et fremragende internasjonalt nettverk med rådgivere i mer enn 50 land, herunder samtlige land i Norden og EU. Nesten alle rådgivere i FIPRA har erfaring fra politisk virksomhet, som statsråder, statssekretærer, parlamentarikere eller departementalt byråkrati, eller fra fremstående posisjoner innen næringsliv, forbrukerorganisasjoner, frivillige, humanitære og miljøorganisasjoner (NGOs). First House er medlem i bransjeforeningen Norske Informasjonsrådgivere, Norsk Investor Relations forening og Abelia. For mer informasjon www.firsthouse.no.