Creëer een vakbekwaam personeelsbestand met planning en personeelsontwikkeling

Veel bedrijven zijn op zoek naar strategische personeelsplanning om te anticiperen op de vaardigheden die ze nodig hebben in hun toekomstige medewerkers.   In het licht van een groeiend tekort aan vakbekwame arbeidskrachten wordt dit steeds belangrijker.  Inzicht in de aanwezige vaardigheden en in de vaardigheden die u nodig hebt, helpt u bij het creëren van een effectieve werknemersontwikkelingsstrategie voor het vullen van alle hiaten.

Het hebben van de juiste mensen met de juiste vaardigheden in een bedrijf draagt bij aan goede prestaties, maar als het bedrijf geen toegang heeft tot de mensen met die vaardigheden, dan zullen de prestaties gaandeweg minder worden.

In heel Europa veroudert het bekwame personeel. Heel veel werknemers van de babyboomgeneratie komen op leeftijd en gaan met pensioen. En met hen verdwijnen ook hun vaardigheden en ervaring. Het dreigende tekort aan talent dat ontstaat door de pensionering van een grote groep, veroorzaakt op zich al problemen.Daarnaast zorgt de snelle technologische ontwikkeling voor een nog somberder beeld door het tekort aan vaardigheden. Computerwetenschappen en -techniek in het bijzonder hebben hiermee te maken: 36 procent van de IT-bedrijven en 28 procent van de energiebedrijven verwachten een grote toename van het personeelsbestand in de komende drie jaar. Ze zijn niet alleen – een groot aantal sectoren wordt geconfronteerd met bedreigingen van de capaciteiten van hun personeel.

Zonder vakbekwame medewerkers krijgen bedrijven te maken met een veelheid aan problemen. Essentiële taken en bedrijfsprocessen kunnen niet efficiënt worden uitgevoerd, wat leidt tot knelpunten inzake capaciteit, kwaliteitsproblemen en slechtere bedrijfsresultaten. Met de veroudering van het personeelsbestand en het toenemend tekort zien bedrijven ernstige bedreigingen voor hun competitieve slagvaardigheid.

SuccessFactors biedt managers de mogelijkheid om een benchmarktest uit te voeren om te zien hoe hun bedrijf zich verhoudt tot andere bedrijven. De test geeft direct aanbevelingen over wat bedrijven kunnen doen om zich te verbeteren en waar ze begeleiding zouden kunnen krijgen in het creëren van een winnende talentmanagementstrategie.

Voor meer informatie over het tekort aan vaardigheden en het uitvoeren van de benchmarktest kunt u terecht op www.successfactors-skilledworkforce.com/nl/benchmarking.

Verder vindt u op www.successfactors.nl een overzicht van softwareoplossingen voor bedrijfsvoering.