Grönt datacenter på Island etablerat med teknologi från Intel och HP

Ett nytt grönt datacenter har etablerats på Island med hjälp av teknologi från Intel och HP. Datacentret låter akademiska forskningsinstitutioner i Sverige, Danmark och Norge avlägset dela sina superdator-roamingtjänster.

På grund av ökad energikonsumtion och höga energiavgifter är kostnader knutna till superdatorer en stigande utgift för forskare och universitet i Skandinavien. För att tackla detta låter Advania Thor Data Center (AT/DC), akademiska institutioner i Sverige, Danmark och Norge avlägset dela centrets tjänster.

Advania Thor Data Center som ligger i Reykjavik använder kraftfulla naturliga resurser och kostnadseffektiv luftkylning. Dess högpresterande dataplattform (HPC) består av 288 HP ProLiant BL280c G6 servrar som drivs av Intel® Xeon® processor 5600 serien. Den innovativa anläggningen innebär en ny helt modell för delade, billiga och energieffektiva dataplattformresurser, som möjligen kommer förändra framtiden för att leverera datatjänster.

AT/DC är en anläggning på 2600 kvadratmeter och är ett av världens mest energieffektiva datacenter. Eftersom det har gratis kylelement används dess energi extremt effektivt.

Datacentret drivs av ren, förnyelsebar hydroelektrisk och geotermisk energi. Det medför unika värden för företag i behov av pålitliga och kostnadseffektiva hosting-tjänster, som är 100 procent gröna och fria från koldioxidutsläpp.

Intel publicerade nyligen en detaljerad fallstudie om Advania Thor Data Center. Fallstudien kan nås via: http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/case-studies/it-efficiency-xeon-5600-advania-thor-study.pdf.