Avtal tecknat mellan Valitor och Presend om hantering av Visa elektroniska presentkort

Ett nytt avtal rörande hantering av Visa presentkort har tecknats mellan Valitor, en islandbaserad internationell leverantör av utförande och förvärvningstjänster, och Presend Nordic, ett dotterbolag till Retain24, Sveriges ledande leverantör av elektroniska presentkort.

Avtalet möjliggör för Valitor att utfärda och bearbeta Visas förbetalda presentkort för Retain24s och Presends kunder i Norden. Presentkorten kan användas för utdelning, fordringar, bonusar, rabatter, kampanjer och andra förbetalda tjänster.

Claudio Simatovic, VD på Retain24, kommenterar, “Vi ser fram emot ett nära samarbete med Valitor. Visas produkter kompletterar Retain24s existerande slutna lösningar vilket gör att vi ännu bättre kan stödja utvalda kundsegment som shoppingcenter och arenor. Vår nya lösning i samarbete med Valitor är enkel, säker och flexibel. Under de kommande månaderna kommer vi presentera flera nya kortprogram under varumärket Presend.”

Som en följd av Valitors senaste utveckling i Storbritannien har företagets hanteringsplattform även fått mycket uppmärksamhet och intresse från den Europiska marknaden. Valitor uppmärksammade framgångsrikt sin mjukvara i Storbritannien förra året, i samarbete med brittiska företag och Visa Europa.

“Presentkort har ökat I popularitet och nya affärsmöjligheter har uppenbarat sig. Presend är en perfekt partner att arbeta med på den hastigt utvecklande nordiska marknaden, och vi ser fram emot ett givande samarbete för att möta framtidens utmaningar. Vi har långsiktiga ambitioner och vi är fast beslutna att fortsätta erbjuda unika lösningar och professionell service av högsta kvalitet”, förklarar Valitors VD, Viðar Þorkelsson.

För mer information om elektroniska presentkort från Visa, gå till www.valitor.com.